Your address will show here +12 34 56 78

Welkom

Op deze website geen ellenlange verhalen over aanpak en methodiek. Geen stappenplan naar geluk. Elke vraag, elk mens, elk team, elke organisatie is uniek. Aart Helder stemt graag af. Een paar voorliefdes heeft hij wel: Helder begeleidt graag projectleiders en projectteams omdat hij ziet hoeveel een goed functionerend team kan bijdrage aan een bevredigend resultaat. Intervisie - in het Engels treffend vertaald als peer to peer coaching - beschouwt hij als een hele krachtige methode om aan je persoonlijke effectiviteit te werken. Nogmaals: welkom.

Intervisie

Aart Helder is specialist op het gebied van intervisie-begeleiding. Kern van zijn aanpak is gelijkwaardige collega's samenbrengen en hen leren om elkaar te coachen: peer to peer coaching. Het is een samenspel tussen groepsanalyse en individuele bewustwording en actie. Wat maakt deze situatie voor mij lastig? Wat is de next step? De vragen zijn steeds individueel, maar de thema's zijn vaak relevant voor de hele groep. 


Wat maakt deelnemers en opdrachtgevers zo enthousiast over intervisie? >>

levert veel op

> Intervisie geeft inzicht in de eigen werksituatie en brengt nieuwe perspectieven en oplossingen


> Intervisie verbetert het reflectieve vermogen en vergroot de zelfkennis/mensenkennis


> Intervisie werkt aantoonbaar stress-verlagend en probleemoplossend


> Intervisie verstevigt communicatieve vaardigheden zoals waardevrij luisteren, feedback geven en open vragen stellen;


voor iedereen

Intervisie is voor alle rangen en standen een laagdrempelige stap naar persoonlijke en professionele groei. Helder werkt met directeuren en docenten, ondernemers en ontwerpers, bankmedewerkers en binnenhuisarchitecten. Voorwaarde is gelijkwaardigheid en een zeker mate van vrijwilligheid, de wil om te leren.


Hij begeleidt/de intervisie voor onder meer Triodos, de BNO, DuPho, de BNA, Het College voor de Rechten van de Mens en Veilig Thuis Flevoland .

 

Projectteams zijn teams met bijzondere kenmerken: vaak tijdelijk, samengesteld uit verschillende delen van een organisatie, bloedgroepen die elkaar niet altijd even goed begrijpen, vaste medewerkers en freelancers, tegenstrijdige belangen. En die teams groeien vaak organisch en werken niet zelden onder hoge druk, zonder tijd te kunnen nemen om elkaar te leren kennen.

Als ervaringsdeskundige (ruim tien jaar projectmanagement) kent Helder de uitdagingen en de miscommunicatie. Als teamcoach weet hij wat veiligheid, heldere doelen, groepsnormen en (sociale) betrokkenheid kunnen doen, juist ook binnen het relatief korte tijdsbestek van een project. Hoe kunnen we beter samenwerken?  Dat is voor Helder vaak het uitgangspunt.


Laaghangend Teamcoachfruit plukken?

Hoe  een team samenwerkt doet er in veel opzichten meer toe dan wie erin zit. Kritische succesfactoren zijn veiligheid, onderling vertrouwen, helderheid, betekenis en betrokkenheid. 


De uitdaging is om projectteams in korte tijd en met beperkte interventies beter te laten presteren. Aart begeleidt ook projectmanagers – individueel en in groepsverband – om zelf de rol als teamcoach beter te kunnen pakken. Hij leert ze de essentie van teamcoaching en maakt zo 'laaghangend teamcoachfruit' beschikbaar.


Jouw vraag
is mijn vraag

Coach

Voor individuele trajecten bedient Aart zich van kaders en modellen die hij aangereikt kreeg, o.a. vanuit  NLP, Systemisch werken en de Transactionele Analyse. Hij is uitermate geïnteresseerd in het vraagstuk van de levensloop en biografievernieuwing: hoe komt het dat je op dit moment in je leven met deze vraag loopt? Hoe verhouden zich inzichten uit de ontwikkelingspsychologie en jouw specifieke biografie? Het mooie aan deze manier van kijken, is dat het in alle domeinen (werk, privé, relatie) toepasbaar is. Voel je welkom!

Leiderschap
en teams

Trainer

Als het om trainen gaat, werkt Helder vaak samen met ervaren trainers en trainingsacteurs en andere  vakspecialisten. Voor een aantal organisaties ontwikkelde hij zo leiderschapsprogramma's waarin steeds vier dimensies bespeeld worden: 

> Leren/theorie

> Ervaren/oefening

> Reflecteren/gesprek

> Handelen/vervolgstap

Doel is om vaardigheden en zelfinzicht meteen praktisch toepasbaar te maken.

Veranderende
organisaties

Consultant

Fusies, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, groei: er zijn diverse oorzaken die een organisatie tot verandering uitnodigen. Betekenisvolle kaders voor verandering creëer je niet van onderaf. Dat is de taak van de leider. Als consultant begeleidt Helder directies en managementteams bij het ontwikkelen van visie en strategie. Ook pakt hij graag de rol van learning & development adviseur: wat vraag de veranderende organisatie van haar medewerkers? En hoe kunnen we dit bereiken?

Helder werkt in talloze domeinen: voor culturele instellingen, de creatieve industrie, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Binnen die diversiteit werkt hij het liefst voor organisaties die de toekomst constructief willen vormgeven.

Aart over Aart

"In 2016 startte ik als coach, trainer en consultant. Kenmerken zijn  warm, vriendelijk, en op de relatie gericht, maar ook analytisch, intuïtief en met groot gevoel voor context en strategie. Ik lever altijd maatwerk en stem af op het wezen van klant/cliënt. En ik werk praktisch: mijn adviezen zijn direct toepasbaar. 


In de vijftien jaar daarvoor werkte ik met veel plezier en toewijding als projectmanager in dynamische, veelal culturele, creatieve organisaties (cultuur, media & design).


Leven is leren

In 2016 rondde ik de post-hbo opleiding Master in Essentie-ontwikkeling af. Centrale vraag tijdens die opleiding was ‘hoe ontdek en ontwikkel je het totale potentieel van mensen, teams en organisaties?' In 2021 sloot ik de
'Driejarige' af bij Phoenix Opleidingen, een gerenommeerd opleidingsinstituut in Utrecht.


Ik beschouw opleidingen als een cadeau om mijzelf verder te blijven ontwikkelen én een onmisbaar middel om te blijven werken aan mijn vakmanschap als coach en gids. Ik wordt altijd geraakt door professionals die bescheiden zijn en zich kwetsbaar durven opstellen: we blijven leren, we blijven stoeien met onze thema’s! Daarin is mijn uitdaging om dat met discipline te doen. Niet de militaire discipline, maar discipline in de werkelijke betekenis van het woord: leren – liefdevol blijven oefenen en leren van je fouten.”Aart Helder woont met Linda Vlassenrood en hun twee zoons in Amsterdam.

Contact

Correspondentieadres:
Funenpark 527
1018 AK Amsterdam

Je bent welkom op:

Eerste Atjehstraat 94
1094 KR Amsterdam

M +31 6 248 11 585

E info@aarthelder.nl

NOBCO

Aart Helder is aangesloten bij de Nederlandse orde van beroepscoaches (NOBCO) en de Europese EMCC.

 

Alle auteursrechten Aart Helder  ©